O Semprehask

O Semprehask

____

Główny szlak działań projektu Sempre – HASK wyznacza konserwacja i renowacja zabytków, dyscyplina w swej istocie konserwatywna wymagająca przede wszystkim indywidualnego, nieszablonowego podejścia do każdej realizacji wpisującej się swym charakterem w szeroko pojętą ochronę dziedzictwa narodowego.

Świadomie i odpowiedzialnie podejmujemy się również projektowania oraz wykonania dzieł posiadających cechy religijne i artystyczne, w swym działaniu skupiamy się na wyważonym oraz harmonijnym stosowaniu elementów dekoracyjnych wnętrz.

W oparciu o tradycyjne techniki zdobienia oraz współczesne środki malarskie wykonujemy projekty oraz realizujemy zlecenia z zakresu malarstwa dekoracyjnego i iluzyjnego w obiektach historycznych, także współczesnych. Nasz zespół specjalistów z dziedzin artystycznych tworzy koncepcje i wykonuje elementy wyposażenia wnętrz by były wierne tradycji i żywe artystycznie.

Nasze usługi

Konserwacja zabytków

PROJEKTY

Koncepcje, aranżacje realizacje. Projekty polichromii i elementów wyposażenia wnętrz sakralnych. Projekty i realizacja z zakresu malarstwa dekoracyjnego w obiektach historycznych i współczesnych.

KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Programy konserwatorskie, kosztorysy prac, ekspertyzy, badania odkrywkowe, inwentaryzacje i pomiary

RENOWACJA DZIEŁ SZTUKI

Konserwacja, renowacja, restauracja, rewitalizacja, adaptacja, rzeźba, płaskorzeźba, malarstwo, polichromia, sztukateria, obraz, pozłotnictwo.

Skontaktuj się z nami

www.semprehask.pl

HASK

Krzysztof Samborski

ul. Komuny Paryskiej 56/10
30-389 Kraków

NIP 734-286-19-96

tel. +48 502 492 078
krzysztof.samborski@semprehask.pl

www.semprehask.pl


Sempre Arte

Izabela Łukomska

30-383 Kraków
ul. Obozowa 66/21

NIP 948-21-62-466

tel. +48 608 414 336
izabela.lukomska@semprehask.pl

www.semprehask.pl