Realizacje

Spis realizacji

 

2017                   .

 • Barokowy ołtarz p.w. św. Franciszka, kościół p. w. Podwyższenia Krzyża św. przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Radomsku, woj. łódzkie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Barokowy ołtarz p.w. św. Antoniego, Franciszka, kościół p. w. Podwyższenia Krzyża św. przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Radomsku, woj. łódzkie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Ambona, kościół św. Józefa w Baborowie, woj. opolskie, konserwacja techniczna i estetyczna;
 • XVII-wieczny krucyfiks, kościół p.w. św. Anna, Sanktuarium Świętej Anny przy Klasztorze Sióstr Dominikanek Aleksandrówka, Przyrów woj. śląskie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Manierystyczne boazerie z zakrystii kościoła św. Jana Chrzciciela, Skalbmierz, woj. świętokrzyskie; konserwacja estetyczna; Firma prowadząca prace: Konserwacja Dzieł Sztuki Ewelina Marcin Gruszczyńscy s.c.;

2016                   .

 • Barokowy ołtarz p.w. Serca Jezusowego, kościół p. w. Podwyższenia Krzyża św. przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Radomsku, woj. łódzkie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Ambona, kościół św. Józefa w Baborowie, woj. opolskie, konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Pomniki nagrobne i epitafia, Cmentarz Rakowicki, konserwacja techniczna i estetyczna, inwestor ZCK w Krakowie.

 

2015                   .

 • Barokowy ołtarz p.w. św. Dominika, kościół p.w. św. Anna, Sanktuarium Świętej Anny przy Klasztorze Sióstr Dominikanek Aleksandrówka, Przyrów woj. śląskie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Barokowy ołtarz p.w. św. Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kościół p. w. Podwyższenia Krzyża św. przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Radomsku, woj. łódzkie; konserwacja techniczna i estetyczna ;
 • Rzeźby gotyckie Matki Boskiej Bolesnej i Świętego Jana, kościół p. w. Podwyższenia Krzyża św. przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Chęcinach, woj. świętokrzyskie; konserwacja techniczna i estetyczna ;

2014                   .

 • Barokowa ambona, kościół p. w. Podwyższenia Krzyża św. przy Klasztorze OO. Franciszkanów w Radomsku, woj. łódzkie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Polichromia ścienna, kaplica św. Antoniego w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku, woj. rzeszowskie; Zakres: konserwacja estetyczna (kontynuacja prac)
 • Konserwacja techniczna polichromii ściany ołtarzowej, Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu; Firma prowadząca prace: Konserwacja Dzieł Sztuki Ewelina Marcin Gruszczyńscy s.c.;
 • Eklektyczna rama ; kolekcja prywatna; rekonstrukcja i scalenie estetyczne brakujących elementów;

2013                     .

 • Polichromia ścienna, kaplica św. Antoniego w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku, woj. rzeszowskie; konserwacja estetyczna;
 • Dekoracja sztukatorska oraz kamienne obramienie kominka, wnętrze tzw. Kaplicy Pałacu „Pod Krzysztofory, Rynek Główny, Kraków; konserwacja techniczna i estetyczna, rekonstrukcja; Firma prowadząca prace: Ars Longa;
 • Feretron, Skansen, Wygiełzów, woj. podkarpackie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Obraz olejny, XIX-wieczny, z przedstawieniem Chrystusa w Ogrójcu, Maków, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna
 • Wykonanie ekspertyz i badań konserwatorskich oraz programów prac konserwatorskich dla potrzeb przebudowy i rozbudowy zespołu parkowo-pałacowego w Rajsku; Inwestor: ArchiKS Krzysztof Stetkiewicz;
 • Konserwacja techniczna polichromii ściany ołtarzowej, Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu; Firma prowadząca prace: Konserwacja Dzieł Sztuki Ewelina Marcin Gruszczyńscy s.c.;

2012                     .

 • Polichromia ścienna, kopuła kruchty kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Brody, woj. małopolskie; konserwacja polichromii w kopule kruchty; Firma prowadząca prace: Sima-Art;
 • Neobarokowy Ołtarz Główny z Kaplicy p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, Grybów, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Neobarokowe Ołtarze Boczne z Kaplicy p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, Grybów, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Elementy ikonostasu, Cerkiew, Radruż, woj. podkarpackie; konserwacja techniczna i estetyczna, rekonstrukcja; Firma prowadząca prace: Konserwacja Dzieł Sztuki Ewelina Marcin Gruszczyńscy s.c.;
 • Obraz olejny, XIX-wieczny, z przedstawieniem Chrystusa w Ogrójcu, Maków, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna;

2011                    .

 • Polichromia ścienna, Kaplica Chrystusa Ubiczowanego Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Bernardynów, Rzeszów, woj. podkarpackie; konserwacja techniczna i estetyczna; Firma prowadząca prace: Konserwacja Dzieł Sztuki Ewelina Marcin Gruszczyńscy s.c.;
 • XVIII- wieczne rzeźby Mojżesza i Aarona z ołtarza Chrystusa u słupa, Kaplica Chrystusa Ubiczowanego Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Bernardynów, Rzeszów, woj. podkarpackie; konserwacja estetyczna (wykonanie złoceń i srebrzeń ; Firma prowadząca prace: Konserwacja Dzieł Sztuki Ewelina Marcin Gruszczyńscy s.c.;
 • Alabastrowe figury stanowiące pomniki grobowe rodu Ligęzów, prezbiterium Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny OO. Bernardynów, Rzeszów, woj. podkarpackie; Zakres: konserwacja estetyczna (wykonanie złoceń); Firma prowadząca prace: Konserwacja Dzieł Sztuki Ewelina Marcin Gruszczyńscy s.c.
 • Obrazy olejne, XIX-w. z przedstawieniem św. Barbary, św. Józefa oraz Modlitwa w Ogrójcu, Maków, woj. małopolskie, konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Obraz olejny, XIX-w. z przedstawieniem Chrystusa ze św. Małgorzatą z Alacoque, Spytkowice, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Komplet rzeźbionych ławek z Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin, Maków Podhalański woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Ołtarz Główny z parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Kraków-Tonie, woj. małopolskie; złocenie i polichromowanie nowo wykonanego neobarokowego Ołtarza Głównego; Prace na zlecenie: FORMAT S.C.

2010                     .

 • Ołtarz manierystyczny z Kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej, Wojciechowice, woj. świętokrzyskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: Necne s.c. Tanistra-Różanowska A., Różanowski W.;
 • Polichromia ścienna Kaplicy Matki Bożej Rzeszowskiej Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Bernardynów w Rzeszowie; konserwacja estetyczna polichromii ściennej łuku tęczowego; Firma prowadząca prace: Konserwacja Dzieł Sztuki Ewelina Marcin Gruszczyńscy s.c.;
 • Kaplica Wazów, Katedra Wawelska, Kraków; konserwacja estetyczna sztukaterii oraz rekonstrukcja złoceń; Firma prowadząca prace: Recreo Arte Ryszard Ochęduszko;
 • XIX-wieczna empora wraz z prospektem organowym z Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin, Maków Podhalański, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna;
 • Obraz olejny, XIX-wieczny, z przedstawieniem św. Antoniego z Padwy, Maków, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna;

2009                     .

 • Ołtarze barokowe p.w. św. Bernardyna ze Sieny i p.w. bł. Władysława z Gielniowa, kościół p.w. św. Bernardyna ze Sieny przy klasztorze OO. Bernardynów, Kraków, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Ołtarz barokowy p.w. św. Agnieszki, kościół p.w. św. Józefa przy klasztorze SS. Bernardynek, Kraków; konserwacja techniczna i estetyczna, Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Ołtarz boczny p.w. św. Pana Jezusa, XIX-wieczny, kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Świniary, woj. świętokrzyskie; konserwacja techniczna i estetyczna Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Stalle XVII-wieczne, prezbiterium kościoła św. Jana Chrzciciela, Skalbmierz, woj. świętokrzyskie; konserwacja estetyczna; Firma prowadząca prace: Konserwacja Dzieł Sztuki Ewelina Marcin Gruszczyńscy s.c.;
 • Ornamenty ażurowe z barokowego, bocznego ołtarza, kościół p.w. Wszystkich Świętych, Iwonicz, woj. podkarpackie; konserwacja estetyczna (rekonstrukcja złoceń oraz srebrzeń); Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • XIX-wieczna ambona z Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin, Maków Podhalański, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna, Prace na zlecenie: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Sp.J.
 • XIX-wieczny ołtarz boczny z Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin, Maków Podhalański, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Sp.J.
 • Chrzcielnica kamienna, polichromowana i złocona, kościół p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej, Rząsiny, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Rzeźba barokowa, św. Scholastyka, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa, Lubomierz, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;

 

 

2008                     .

 • Ołtarz główny, manierystyczny z kościoła p. w. św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim, woj. dolnośląskie;   konserwacja techniczna i estetyczna, Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Ołtarz barokowy, boczny, kościół p. w. św. Mikołaja, Siedlęcin, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Wykonanie polichromii ściennych nawiązujących stylistycznie do wnętrza zabytkowego Klasztoru O.O. Franciszkanów, Opole, woj: opolskie, Zakres: wykonanie polichromii; Prace na zlecenie: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A
 • Gotycki krucyfiks , kościół p. w. św. Mikołaja, Siedlęcin, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Gotycka Madonna z Dzieciątkiem, kościół filialny, Brzezina, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Chrzcielnica kamienna, renesansowa z barokową drewnianą pokrywą, kościół p. w. Imienia NMP, Grudza, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Elementy struktury barokowego ołtarza, kościół p.w. św. Bernardyna ze Sieny przy klasztorze OO. Bernardynów, Kraków; konserwacja techniczna i estetyczna Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Rzeźba barokowa, św. Benedykt, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa, Lubomierz, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Zabytkowej stolarki drzwiowej z Klasztoru O.O. Franciszkanów, Opole, woj: opolskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.;
 • XVIII-wieczny ołtarz boczny z Bazyliki św. Erazma i św. Pankracego, Jelenia Góra, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.;
 • XIX-wieczny ołtarz główny z Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin, Maków Podhalański, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski sp.j.

2007                     .

 • XVIII-wieczna ambona, Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Lublin, woj. lubelskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski sp.j. ;
 • Manierystyczna chrzcielnica, kościół p. w. św. Mikołaja, Siedlęcin, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Gotycka Madonna z Dzieciątkiem z XIX-wiecznym baldachimem, kościół p. w. św. Matki Bożej Ostrobramskiej, Ubocze, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Renesansowa ambona, kościół p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej, Ubocze, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • Gotycki tryptyk Madonny z Dzieciątkiem, św. Katarzyny i nieznanego Biskupa, kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej, Brzezina, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;
 • XIX-wieczne stalle z kościoła p.w. Wszystkich Świętych, Iwonicz, woj. podkarpackie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski sp.j.
 • XVIII-wieczny portal kamienny z Klasztoru O.O. Franciszkanów, Opole, woj: opolskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.
 • Gotycka Madonna, kościół p. w. św. Piotra i Pawła, Paździorno, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;

2006                     .

 • Gotycki tryptyk z figurami Madonny z Dzieciątkiem, św. Katarzyny i św. Jakuba, kościół p.w. św. Jakuba i św. Katarzyny, Radomice, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna i estetyczna
 • XVIII-wieczny ołtarz główny oraz ołtarz boczny, kościół p.w.św. Bartłomieja Apostoła, Wojciechów, woj. dolnośląskie; konserwacja techniczna; Prace na zlecenie: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska;

2005                     .

 • Ołtarz barokowy z prezbiterium kościoła p.w. św. Bernardyna ze Sienny, Kraków, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna; Prace na zlecenie: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski sp.j.;
 • XIX -wieczny ołtarz główny, kościół p.w. Wszystkich Świętych, Iwonicz, woj. podkarpackie; konserwacja techniczna; Prace na zlecenie: AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski sp.j. ;
 • Epitafium, XVIII w., Kościół OO. Franciszkanów, Kraków, woj. małopolskie; konserwacja techniczna i estetyczna;

2001                     .

 • Polichromia ścienna, kościół drewniany, XVIII w., Muzeum Wsi Radomskiej, Radom, woj. mazowieckie; Zakres: konserwacja techniczna;